Tolheffing SCUT-wegen

Volgende artikel is met toestemming overgenomen van de site van Nederlandstalige Club (NCA) Portugal. Voor meer info en discussie is er het forum.

Er komen de laatste dagen regelmatig vragen bij ons binnen om informatie over het invoeren van tol op de autosnelwegen (ex-SCUT). Dat is begrijpelijk omdat 15 april niet ver meer weg is. Probleem is dat er nog steeds geen concrete informatie wordt verstrekt door de overheid.

Geen enkele overheidsinstantie kan of wil op dit moment specifieke inlichtingen geven voor de Algarve, Beira Interior, Interior Norte, Beira Litoral e Alta, waar de tolheffing op 15 april wordt ingevoerd. Er wordt verondersteld dat de procedures dezelfde zullen zijn als in het noorden, maar niemand kan het officieel bevestigen.

Als wij melden de Nederlandstalige gemeenschap in Portugal te vertegenwoordigen, dan wordt dat niet anders: “we moeten onze leden meedelen dat de informatie te verkrijgen zal zijn in de eerste week dat de tolheffing ingevoerd wordt…”

De onderstaande info werd verkregen uit folders van de CTT, Via Verde en Estradas de Portugal voor de SCUT-autosnelwegen in het noorden.
Verondersteld wordt dat de procedure voor de nieuwe situatie dezelfde zal zijn.

LET OP: deze informatie is niet officieel bevestigd en er kunnen nog dingen veranderen. De NCA is daar niet voor verantwoordelijk.
Als er duidelijkheid komt dan zullen wij dat aan u melden via een Nieuwsbrief, onze website of Blik op Portugal.

Niet alleen in de Algarve op de A22, maar ook in Beira Interior, Interior Norte, Beira Litoral e Alta, wordt vanaf 15 april tol geheven op de autosnelwegen.

U zal er niet met contant geld kunnen betalen, de bekende traditionele tolpoortjes komen er niet, het gebruik wordt door elektrische apparatuur geregistreerd. Er zijn twee betalingsmogelijkheden: óf u koopt een elektrisch apparaatje waarmee dat gebeurt óf u betaalt op een later tijdstip.

Het elektrische apparaatje is een zgn. ‘transponder’. Een transponder is een elektronisch apparaat dat een bepaalde boodschap uitzendt als antwoord op een bepaalde ontvangen boodschap. Het woord transponder is een samentrekking van de Engelse woorden transmitter (zender) en responder (antwoorder). In het Portugees: dispositivo electrónico.

Indien u niet in het bezit bent van een transponder dan kunt u uitsluitend achteraf betalen. Dit betekent dat u, ná het rijden op de A22, binnen vijf dagen moet betalen op een postkantoor. Er wordt bij de portalen een foto genomen van uw voertuig c.q. uw nummerplaat. Op die manier wordt uw gebruik geregistreerd en aan de hand daarvan kunt u betalen. U moet dan ook administratiekosten betalen. Indien u niet binnen de vijf dagen betaalt, zal ook nog een boete geheven worden.

Drie soorten transponders
Er bestaan drie verschillende soorten transponders, de kostprijs is ongeveer 27 euro:
Dispositivo Via Verde (of van een ander incasseringsbedrijf)
Dispositivo electrónico de matrícula (DEM)
Dispositivo temporário (DT) .
U kunt deze apparaatjes kopen in het postkantoor. De apparatuur van Via Verde kunt u ook in een winkel van Via Verde kopen. We gaan ervan uit dat alle transponders gelden voor alle tolwegen waar elektronisch tol geheven wordt. De tolwegen worden aangegeven met een bord.

Hoe kunt u betalen?
1. Met een automatische incasso. De tolheffing zal dan automatisch van de door u opgegeven rekening gedebiteerd worden. Deze betaling is mogelijk voor het apparaatje van de Via Verde of voor een DEM. U kunt dit regelen op een postkantoor.
2. Vooruitbetaling met opgave van de gebruiker: u doet vooraf een betaling in geld, via multibanco of internet bankieren. Een eerste betaling moet minimum 10 euro bedragen (voor vrachtwagens 20 euro). De betaling werkt zoals een vooruitbetaling voor een mobieltje. Ook deze vooruitbetaling is mogelijk voor een apparaatje van Via Verde of voor een DEM. In het laatste geval kunt u betalen bij de CTT en bij de benzinestations langs de weg, contant of met een multibanco-kaart.
3. Anonieme vooruitbetaling: Deze betaling is uitsluitend mogelijk voor een DT (ook minimum 10 euro, respectievelijk 20 euro voor vrachtwagens). Geldigheid: 90 dagen. U kan het apparaatje meerdere malen heropladen. Betaling als bij punt 2.

Bij vooruitbetaling kunt u per SMS worden gewaarschuwd wanneer u uw betaling bijna heeft opgebruikt of u kunt op internet uw gebruikte tolritten consulteren. Voor deze dienst kunt u zich (laten) registreren via de website van de CTT of bij een postkantoor.

Recht op korting
Gebruikers in het Noorden (Norte Litoral, Grande Porto e Costa de Prata) krijgen korting als hun woongebied ligt op een afstand op minder dan 10 km van de ex-SCUT. In de Interior Norte, Beiras Litoral e Alta, Beira Interior e Norte: als het woongebied van de gebruiker op een afstand van minder dan 20 km van de (ex)-SCUT ligt.

De eerste 10 reizen van de maand zijn gratis. Op de overige ritten krijgt u een korting van 15 procent. Als u daarvoor in aanmerking wilt komen dan moet u kiezen voor het DEM-systeem dat aan uw nummerplaat gekoppeld kan worden. Bent u al lid van Via Verde dan hoeft u geen nieuw apparaatje te kopen. In dit geval is het voldoende om in een Via Verde-winkel uw nummerplaat te laten koppelen aan de transponder.

In alle gevallen, dus zowel bij Via Verde als op het postkantoor, moet u het eigendomsbewijs van uw wagen overleggen (neem het origineel en een kopietje mee!). Gaat het om een leasewagen dan moet u een verklaring van de leasingmaatschappij voorleggen.

Buitenlandse voertuigen
Bestuurders van buitenlandse voertuigen moeten altijd een dispositivo electrónico gebruiken. Regelmatige gebruikers kunnen zo’n apparaatje aanschaffen bij Via Verde (of een gelijksoortig bedrijf) en voor een automatische incasso kiezen.

N.B.
Het is mogelijk dat het systeem voor buitenlandse wagens ondertussen vereenvoudigd werd. Men zou kunnen vooraf betalen middels de website van de post. Daarover is op dit moment nog geen officiële informatie gevonden.

Tijdelijke bezoekers
Tijdelijke bezoekers moeten een dispositivo temporário (DT) huren. Hiervoor moeten ze een borg betalen en de DT moet binnen 30 dagen onbeschadigd weer worden ingeleverd. De minimum voorafbetaling bedraagt 50 euro voor personenwagens en 100 euro voor vrachtwagens. (Op de website van de CTT worden bedragen van 10 resp. 20 euro genoemd. Mogelijk zijn de bedragen na klachten aangepast.)
Dat bedrag wordt bij wijze van vooruitbetaling op de transponder geplaatst en bij inlevering van de DT wordt het gebruik van de tolweg verrekend.

Share